โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลงิ้วราย ประจำปี 2555  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลงิ้วราย วันที่ 28 สิงหาคม 2555 โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ในพื้นที่ตำบลงิ้วราย ไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งนำไปเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจการรักษาสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ของทัพราชนาวีไทย ผ่านการชมเรือจักรีนฤเบศวร์ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ขอขอบคุณโรงเรียนในพื้นที่ตำบลงิ้วราย คณะครู ผู้ปกครอง ที่ให้ความร่วมมือกับโครงการฯ เป็นอย่างดี

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2555 เวลา 08.54 น. โดย คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา

ผู้เข้าชม 1019 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย