หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างลอกกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา ชัยนาทป่าสัก ๓ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]ลอกกำจัดวัชพืชคลอง ๑ ซ้าย ๑ ขวา ชัยนาทป่าสัก ๓ หมู่ที่ ๙ [ 20 ก.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรังถนนสายหน้าประตูระบายน้ำกระโจมลงทุ่งนา หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลงลูกรังถนนสายหน้าประตูระบายน้ำกระโจมลงทุ่งนา หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมกล่องจำนวน 36 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]จ้างลอกกำจัดวัชพืชในคลองสายคลองชลประทานสี่ซ้าย หมู่ที่ ๑,๒,๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาเปลี่ยนบานประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2566 ]ลอกกำจัดวัชพืชในคลองสายคลองชลประทานสี่ซ้าย หมู่ที่ ๑,๒,๓ [ 17 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4