หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
นายสมชาย รอดจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
งิ้วรายตำบลน่าอยู่ คุณธรรมนำหน้า
พัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชนในเขตตำบลงิ้วราย
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดี
จากประชาชนในเขตตำบลงิ้วราย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
 
 
 
ป่าชุมชนบึงโพธิ์เรียม
วัดเพิ่มประสิทธิผล
วัดกระโจม
ศพด.บ้านไผ่ขาด
ศพด.ร.ร.วัดน้อย
โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล
     
 
 
งอบใบลาน บ้านวัดน้อย
ผลิตภัณฑ์จากโครงงอบ
หัตถกรรมบ้านหัวบึง
หัตถกรรมจักสาน บ้านห้วย
     
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2561
 
 
 
 
 
 
 
e-Service บริการออนไลน์สำหรับประชาชน
 
แบบคำร้องขอรับบริการ รับ-ส่ง ผู้ป่วย ขออนุญาตใช้สถานที่
ยื่นคำร้องเพื่อซ่อมไฟฟ้า/โคมไฟสาธารณะ ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
 
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.งิ้วราย
 

QR CODE LINE
 
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 [ 14 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 [ 31 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 16 
     
ทต.พรหมบุรี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านหม้อ จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โรงช้าง อบต.โรงช้าง ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอก [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 13 [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศ บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คร [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.พรหมบุรี ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 [ 27 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.โพทะเล ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.บางมัญ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ทำค [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.โพทะเล โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.บางมัญ ศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุ ตำบลสำพันตา จากองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จ [ 23 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
     
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2392  [ 23 ก.พ. 2567 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และพิธีมอบโล่รางวัล พัดเกียรติยศ เกียรติบัตรวัดต้นแบบระดับหน ประจำปีพุทธศักราช 2566 และรับมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ตามมติมหาเถรสมาคม กศ. มท 0816.5/ว849  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 12 กค. มท 0803.4/ว834,ว835 รายชื่อฯ รุ่นที่ 12  [ 22 ก.พ. 2567 ]
มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 กพส. มท 0810.8/ว843 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว22 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว822  [ 22 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว821  [ 22 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว813  [ 21 ก.พ. 2567 ]
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กสธ. มท 0819.3/ว827  [ 21 ก.พ. 2567 ]
 
           
   
 
 


ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม) จำนวน 3,500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 ก.พ. 2567 ]ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 16 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๑-๐๐๓๑ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเ [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อไฟสปอร์ตไลท์ LED จำนวน ๒ ชุด และไฟสปอร์ตไลท์ LED โซล่าเซลล์ จำนวน ๑ ชุด โดย [ 6 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ถึง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2566 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพา [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าริมทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะ [ 1 ธ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อมาตรวัดน้ำ ขนาดครึ่งนิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างติดตั้งไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ริมทางสาธารณะจากหลังวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ข [ 13 พ.ย. 2566 ]จ้างปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ตั้งถังประปาและตู้ควบคุมระบบการจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑๐ [ 9 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
สห 0023.3/ว 3287 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป  [ 22 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3226 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรั  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3214 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและ  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3199 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3174 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2567 งบเงิน  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3096 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเิงนเบี  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2783 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสร  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ 875 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็น  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2761 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อ  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2772 การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่ว  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
 
 
     
  รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่
     
  www.ngewrai.go.th
  Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  โทรศัพท์ 036-510-470
โทรสาร 036-510-470
  หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
     
 
   
ต้องการสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ต้องทำอย่างไร (25 เม.ย. 2566)    อ่าน 123  ตอบ 1  
ทำไมปล่อยให้เลี้ยงวัวทำความสกปรกบนท้องถนน (5 ธ.ค. 2565)    อ่าน 12459  ตอบ 36  
การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (28 เม.ย. 2565)    อ่าน 225  ตอบ 1  
 
   
 
 
สายตรงนายก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-510-470
 
  ท่านมีความประทับใจกับบริการใดขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายมากที่สุด
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  การออกรับชำระภาษี
  การซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
  การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
  การบริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่
  การดำเนินการโครงการต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ : 036-510-470 โทรสาร : 036-510-470
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
จำนวนผู้เข้าชม 6,722,720 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10