หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี งบประมาณ พ.ศ 2564-2566 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและการจัดแผนส่งเสริมขององค์กร [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตราฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลงิ้วราย [ 30 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 12  
 
เจนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2