หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 23 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือมาตราฐานและหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 5 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)     2