หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 6 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาบุคลากร [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 17  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหาร [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 3 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)