หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงพร้อมขัดลานตากพืชผลทางการเกษตรในตำบลงิ้วราย บริเวณวัดกระโจม หมู่ที่ 5 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงพร้อมขัดมันลานตากพืชผลทางการเกษตร ในตำบลงิ้วราย บริเวณวัดเพิ่มประสิทธิผล หมู่ที่ 6 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง บริเวณหน้าวัดแหลมทอง หมู่ที่ 10 [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลุ่มบ้านนางสารา สีทับทิม หมู่ที่ 10 [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมป้าย [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
  (1)