หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางนาราภัทร ณัฐวสุธา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 0626414988


นางสาวสุมาลี เกษษา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
โทร : 0830689456
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางวาสนา เศรษฐี
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 0865158084


นางนราพร สุครพัธน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 0647686395


นางสาวรุ่งทิวา จันทร์สวน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ช่องทางการติดต่อ
โทร : 0971309919


นางสาวสุมาลี เกษษา
รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0830689456