หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
นายสมชาย รอดจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
งิ้วรายตำบลน่าอยู่ คุณธรรมนำหน้า
พัฒนาชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา
การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ศาสนสถานแห่งศรัทธา
ของประชาชนในเขตตำบลงิ้วราย
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือคุณภาพดี
จากประชาชนในเขตตำบลงิ้วราย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
1
2
3
 

กระดานสนทนา (Q&A)
 
 
ทำไมปล่อยให้เลี้ยงวัวทำความสกปรกบนท้องถนน
กลุ่มผู้เลี้ยงวัวหมู่ 3 งิ้วราย เลีย้งวัวเดินบนถนนตั้งแต่เหนือวัดโพธิ์สำราญไล่เดินไปตามถนนเกือบถึงสายเอเซีย ทำความลำคาญให้ผู้สัญจรไปมา เดินเต็มท้องถนน ทำให้รถผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน และยังถ่ายอุจาระเปลอะเปลื้อนบนถนน เวลาแห้งทำให้เกิดฝุ่นปิวไป ทำให้บ้านที่อยู่ริมถนนสูดดมเข้าไป ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำให้สุขภาพของคนแย่ลง เนื่องจากเกิดจาการเห็นแก่ต้วของกลุ่มผู้เลี้ยง  กรุณาท่านนายก อบต.งิ้วราย ช่วยแก้ไขที จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

เขียนโดย   คุณ ผู้ได้รับความเดือดร้อน
วันที่ 12 ก.ย. 2553 เวลา 20.13 น. [ IP : 125.26.48.167 ]
สวัสดี และขอบคุณสำหรับคำถามครับ

ก่อนอื่นขอเรียนให้ทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ไม่ได้นิ่งดูดาย หรือเพิกเฉยต่อปัญหานี้ครับ เพียงแต่ในเมื่ออาชีพเลี้ยงวัว ก็เป็นอาชีพสุจริต และเลี้ยงกันมานานแล้ว การปฏิบัติก็ถือตามๆ กันมา บ่อยครั้งที่ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้มีบ้านเรือนอยู่ริมถนนไม่พอใจ เนื่องจากประสบปัญหาเกี่ยวกับมลภาวะที่สัตว์ปล่อยออกมา และปัญหากีดขวางทางจราจร แต่การอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน น่าจะช่วยให้คลายความขุ่นข้องหมองใจลงได้บ้าง

แน่นอนว่า การเลี้ยงสัตว์ ไล่ต้อน ฯลฯ ย่อมผิดกฎหมายครับ ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก ลักษณะ 14 สัตว์และสิ่งของในทาง มีข้อบังคับว่า

มาตรา 111 ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ

มาตรา 112 การขี่ จูง หรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทาง ให้ผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ว่า
ด้วยรถโดยอนุโลม

มาตรา 113 เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจออกคำสั่งห้ามขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางใด ๆ เมื่อพิจารณาเห็นว่าการขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ดังกล่าวจะกีดขวางการจราจรหรือจะก่อให้เกิดความสกปรกบนทาง

มาตรา 114 ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็น
การกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะอนุญาตได้ ต่อเมื่อมีเหตุอันจำเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้นผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตาม มาตรา 148 แล้ว เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง ดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอำนาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้

มาตรา 115 ห้ามมิให้ผู้ใดแบก หาม ลาก หรือนำสิ่งของไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร

เขียนโดย   คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา
วันที่ 15 ก.ย. 2553 เวลา 15.40 น. [ IP : 118.173.239.103 ]
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นไ อีกมากมาย เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ หากแต่สังคมของตำบลงิ้วราย มีลักษณะพิเศษ ตรงที่ราษฎรในชุมชนดั้งเดิม มีความเกี่ยวพันแบบญาติพี่น้อง แต่บางครั้ง ก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ทั้งในด้านวิถีชีวิต และด้านการประกอบอาชีพ นอกจากต้องการความเห็นอกเห็นใจกันแล้ว มนุษยธรรม ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการคลี่คลายปัญหา

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2536 ได้ให้อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการควบคุม จัดการการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท แต่การจับปรับโดยที่ไม่ทำความเข้าใจกันก่อน นอกจากจะเป็นการเสียความรู้สึกของผู้กระทำแล้ว ยังไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอีกด้วย เนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์ ไม่มีที่ดินขนาดใหญ่เป็นของตนเอง ต้องอาศัยการไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปสู่แหล่งอาหาร อย่างไรแล้ว ก็คงไม่พ้นที่จะต้องแอบกระทำอยู่

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะออกทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันกำหนดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และแนวทางต่างๆ ที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ต้องขออภัยต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างสูง  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายหวังว่า จะได้ข้อยุติในเวลาอันใกล้นี้ เพื่อหาทางออกของทั้งสองฝ่าย ไม่ให้เป็นการกระทบกระทั่งจนมีเหตุการณ์บานปลาย อันจะนำไปสู่ความไม่ปกติสุขของตำบลงิ้วราย

เขียนโดย   คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา
วันที่ 15 ก.ย. 2553 เวลา 16.01 น. [ IP : 118.173.239.103 ]
พี่ครับเก่งกฏหมายมากเลย พี่ชื่อกอล์ฟหรอครับ ยินดีด้วยนะที่ได้แต่งงาน ขอให้มีความสุขมากๆ รักกันตลอดไป  

เขียนโดย   คุณ ป๊อปจังเด็กหัวบึง
วันที่ 15 พ.ย. 2553 เวลา 21.52 น. [ IP : 113.53.101.22 ]
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะออกทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือจากผู้เลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันกำหนดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ และแนวทางต่างๆ ที่มีความจำเป็น ทั้งนี้ ต้องขออภัยต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างสูง  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายหวังว่า จะได้ข้อยุติในเวลาอันใกล้นี้ เพื่อหาทางออกของทั้งสองฝ่าย ไม่ให้เป็นการกระทบกระทั่งจนมีเหตุการณ์บานปลาย อันจะนำไปสู่ความไม่ปกติสุขของตำบลงิ้วราย
                                " ไม่ทราบว่าทำมาเป็นร่วมปีแล้ว ไม่เห็นไปถึงไหน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เลี้ยงวัว ไม่ทราบ "

เขียนโดย   คุณ คุณ ผู้ได้รับความเดือดร้อน
วันที่ 18 ก.ค. 2554 เวลา 14.16 น. [ IP : 180.180.149.109 ]
คิดว่าคนที่เดือดร้อนคงไม่ได้มีคนเดียวแน่นอน  
แต่การแก้ปัญหาเรื่องวัวบนถนนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
ตำบลงิ้วรายถือเป็นสังคมชนบท การเลี้ยงวัวเป็นอาชีพ
ของเขาอย่างหนึ่ง แล้วถ้าไม่ให้เขาต้อนวัวเดินบนถนน
เพื่อไปหาหญ้าตามข้างทางหรือที่สาธารณะ เขาจะเลี้ยงวัวได้อย่างไร
เพราะถ้าเขามีที่ดินปลูกหญ้าให้วัวกินได้เขาก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
เราเองก็เดือดร้อนเรื่องวัวเหมือนกัน แต่เวลาเจอก็จะคิดว่าถ้าเขามี
อาชีพที่ดีกว่านี้เขาก็คงไม่มาเลี้ยงวัวหรอก เพราะถ้าให้เราไปเดินเลี้ยงวัว
เราก็ไม่เอาหรอก  แต่คนเลี้ยงวัวก็น่าจะเห็นใจผู้เดือดร้อนบ้างนะเวลาวัว
เดินบนถนนก็ควรไล่ต้อนให้ชิดริมทางบ้างนะไม่ใช่เดินซะเต็มถนนไปหมด
น่าเห็นใจ อบต.งิ้วราย  ที่ต้องคิดแก้ไขปัญหานี้ ใครมีวิธีแก้ปัญหาที่ดีๆ ที่
สร้างสรรค์บ้าง ช่วยแนะนำกันเข้ามาหน่อย เพราะคิดว่าทุกวันนี้ ทางอบต.งิ้วราย
ก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจหรอก เพราะเชื่อว่าทุกคนที่ อบต.ก็เดือดร้อนเหมือนกันเวลา
เจอวัว  ทางที่ดีช่วงนี้ก็เข้าพรรษาแล้ว หันหน้าเข้าวัด ทำจิตใจให้สงบ และรู้จัก
อภัยต่อเพื่อมนุษย์ และสัตว์โลก ก็คงทำให้ดีขึ้นได้นะ    เพื่อสันติสุขของเราทุกคน  สาธุ
" จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเเลย "  ปล.อย่าลืมงดเหล้าเข้าพรรษาด้วยนะ

เขียนโดย   คุณ คนรักงิ้วราย
วันที่ 19 ก.ค. 2554 เวลา 21.51 น. [ IP : 180.180.149.225 ]
" จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเเลย "
                                               เขียนโดย   คุณ คนรักงิ้วราย

รู้ว่าผิดกฎหมาย  ไม่ว่ากล่าวห้ามปราม  สังคมก็ไม่เจริญ  ประเทศชาติถึงได่แต่แยก เพราปล่อยให้พวกอยู่เหนือกฎหมาย
                                              

เขียนโดย   คุณ คนงิ้วราย
วันที่ 25 ก.ค. 2554 เวลา 07.20 น. [ IP : 202.143.154.97 ]
ขออภัยครับที่ตอบช้า

เรื่องนี้พูดยาก ลำบากตอบ เหมือนกันครับ เนื่องจากจริงๆ แล้วก็เป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้ถนนอื่นทั่วไป แต่ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก เนื่องจากมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพด้านนี้ และปัญหาอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิด และแน่นอนว่า ปัญหานี้ก็คงไม่ได้เกิดในตำบลงิ้วรายแห่งเดียวแน่ครับ

อย่างไรก็ตาม ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หากแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน อย่างที่เรียนข้างต้น การแก้ปัญหา คงไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสั้น ขอให้คุณคนงิ้วรายอดทนสักนิดครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่

เขียนโดย   คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา
วันที่ 28 ก.ค. 2554 เวลา 13.27 น. [ IP : 118.174.44.225 ]
จากกรณีปัญหา
           1.ถนนสาธารณเป็นที่สัญจรไปมาของรถมิใช่เป็นที่เดินของวัวหรือสัตว์อื่นๆ
           2.การที่วัวไปเดินบนถนนสาธารณถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
จากการตอบปัญหาของ อบต.
           เจ้าหน้าที่ที่ตอบประเด็นปัญหา ไม่รู้ว่าจะใช้หลักอะไรในการแก้ปัญหานี้จะเป็นหลักนิติศาสตร์หรือหลักรัฐศาสตร์ เพราะเห็นได้จากมีการอ้างหลักกฎหมายมากมายซึ่งเป็นหลักนิติศาสตร์แต่ก็ไม่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา  แต่บอกว่าให้อยู่กันอย่างเห็นอกเห็นใจกันซึ่งเป็นหลักทางรัฐศาสตร์แต่จะต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายดว้ยจึงจะถือว่าใช้ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันยังมีวัวเดินอยู่เต็มถนนประชาชนส่วนใหญ่จะต้องทนรับสภาพแบบนี้ตลอดไปหรือ

เขียนโดย   คุณ ผู้รักความยุติธรรม
วันที่ 28 ก.ค. 2554 เวลา 14.22 น. [ IP : 113.53.237.30 ]
เรียน คุณผู้รักความยุติธรรม ครับ

อ้างจากข้อความข้างต้น ขอเรียนถามสักนิดครับ ว่า ทาง อบต. ที่ตอบไป มีตรงไหนสักที่ครับ ที่บอกว่า "แต่บอกว่าให้อยู่กันอย่างเห็นอกเห็นใจกัน" เพียงแค่เรียนว่า ขอให้อดทนสักนิด เพราะเรื่องนี้กำลังดำเนินการอยู่ พูดกันตามตรงว่า ผู้ตอบ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ก็เป็นผู้ประสบปัญหาเดียวกันนี้อยู่ครับ ดังนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย คงไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหา หากแต่ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ละมุนละม่อมที่สุด

จากลักษณะการใช้ภาษา และศัพท์แสงของคุณผู้รักความยุติธรรม แสดงว่า น่าจะเป็นผู้มีความรู้สูง และมีวุฒิภาวะสูงแล้ว กรุณาอ่านให้ละเอียดอีกรอบก่อนนะครับ  และการตอบปัญหาทั้งหลายนั้น Admin ผู้ตอบ จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปผู้ชายตรงผู้เขียนครับ ดังนั้น อย่าเอาการตอบของ Admin ไปรวมกับความคิดเห็นอื่นนะครับ

อีกอย่างหนึ่ง  การที่จะบังคับใช้กฎหมายตามที่อ้างถึงข้างต้นนั้น เป็นกฎหมาย พรบ.การจราจรทางบก สาธารณสุข และปศุสัตว์ ซึ่งบางกฎหมาย ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีอำนาจดำเนินการได้เอง จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ครับ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการครับ

เขียนโดย   คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา
วันที่ 29 ก.ค. 2554 เวลา 09.07 น. [ IP : 118.174.44.225 ]
เรียน ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงวัว ทุกท่านทราบครับ

ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จะจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ซึ่งทางองค์การบริหารสา่วนตำบลงิ้วราย จะนำปัญหาเรื่องการเลี้ยงวัว และความเดือดร้อนของผู้ประสบปัญหาจากการเลี้ยงวัว บรรจุไว้ในเรื่องที่ประชุมด้วย

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้เชิญผู้เลี้ยงวัว ในพื้นที่ทุกคนเข้าร่วมประชุม และขอเรียนเชิญประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการเลี้ยงวัว เข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

เขียนโดย   คุณ ปิยะพงษ์ ไวปัญญา
วันที่ 2 ส.ค. 2554 เวลา 09.55 น. [ IP : 118.174.44.225 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)    2    3    
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์ : 036-510-470 โทรสาร : 036-510-470
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
จำนวนผู้เข้าชม 6,640,718 เริ่มนับ 28 ก.ย. 2561
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10